หน้ารวมภาพ ภาพกิจกรรม ภาพบุคคล ภาพอื่น ๆ
 
รวมภาพขบวนประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ได้จัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์และของดีตำบลเจ็ดเสมียนประจำปี 2567

โดยในวันนี้ มีขบวนประเพณี แห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ ประจำปี 2567 ขึ้น ท่ามกลางประชาชนต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com