หน้ารวมภาพ ภาพกิจกรรม ภาพบุคคล ภาพอื่น ๆ
 
รวมภาพประกวดธิดาดำเนินสะดวก ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ได้งานการประกวดธิดาดำเนินสะดวก ประจำปี 2567

โดยปีนี้ มีสาวงามผู้เข้าประกวดทั้งหมด 21 สาวงาม ผลปรากฎว่า นางสาวสิรินพร ปุจฉาการ คว้าตำแหน่งธิดาดำเนินสะดวกประจำปี 2567 ไปครอง (กลาง)

รองอันดับ 1 เบอร์ 8 นางสาวปาจรีย์ ดนัยวรานนท์ รองอันดับ 2 เบอร์ 6 นางสาวสุธาทิพย์ ทรัพย์เพียงฟ้า รองอันดับ 3 เบอร์ 20 นางสาวสุพรรษา ตันตระกูล และรองอันดับ 4 เบอร์ 17 นางสาวปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com