รวม 94 ภาพ ขบวนแห่ งานประเพณีแห่ดอกไม้ ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน ปี 2566

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้จัดงานประเพณีแห่ดอกไม้ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน ปี2566

ในวันนี้ ได้จัดให้มีขบวนแห่งานประเพณีแห่ดอกไม้ ท้ายสงกรานต์ และของดีตำบลเจ็ดเสมียน โดยขบวนใช้ถนนเทศบาลเจ็ดเสมียน - วัดเจ็ดเสมียน ตังแต่เวลา 16.00 น. ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com