ประมวลภาพการประกวดธิดาดำเนิน ครั้งที่ 1 ชุดใหญ่ 110 รูป ปี 2566 จนท.บางคนไม่ให้ความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 จ.ราชบุรี โดย อ.ดำเนินสะดวก ได้จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอดำเนินสะดวก ที่วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน)

และในวันนี้ ได้จากการประกวดสาวงามในชื่อ "ธิดาดำเนิน" เป็นครั้งแรก ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนชื่อจาก ธิดาองุ่นหวาน แทน

ผลปรากฎว่า นางสาวอมรทิพย์ ทองเจริญศิริกุล (1) อายุ 21 ปี คว้าตำแหน่งธิดาดำเนินคนแรกไปครอง โดยเธอบอกว่า ภูมิใจอย่างมาก เพราะเธอคืนคนแรกที่ได้ตำแหน่งนี้

รองอันดับ 1 คือ นางสาวสุกัญญา แก่นไร่ (13) , รองอันดับ 2 คือ นางสาวสิรินพร ปุจฉาการ (2) พ่วงตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนอีกด้วย , รองอันดับ 3 คือ นางสาวทิทยาธร ป่องลม (20) และ รองอันดับ 4 คือ นางสาวกมลลักษณ์ ลิ่มมัน (5)

ทั้งนี้ จากการประกวดครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จัดงานบางรายไม่ได้ให้ความร่วมมือกับการนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เท่าที่ควร

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com