รวม 69 ภาพประกวดธิดามะม่วง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี ได้จัดงานมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2566

โดยในวันนี้ ได้จัดให้มีการประกวดธิดามะม่วงขึ้น โดยปีนี้ มีสาวงามเข้าประกวดทั้งหมด 13 สาวงาม ผลปรากฎว่า

ตำแหน่งธิดามะม่วงประจำปี 2566 คือนางสาวดลฤทัย เทียมนาม อายุ 18 ปี (ชุดสีส้ม) , ส่วนรองอันดับ 1 คือ นางสาวอรพรรณ เกตุกร อายุ 20 ปี (ชุดสีเขียว) , รองอันดับ 2 คือ นางสาวพรรณวษา พบครุฑ อายุ 22 ปี (ชุดน้ำเงิน) และ รองอันดับ 3 คือ นางสาวเยาวเรศ แม้นกลิ่นเนียม อายุ 16 ปี (ชุดสีเหลือง)

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com