รวม 96 ภาพประกวดธิดาสับปะรด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ราชการอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี ได้จัดงานสับปะรดหวานบ้านคา ของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2566 และวันนี้ถือว่าเป็นการจัดงานเป็นวันสุดท้าย

โดยกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การประกวดธิดาสับปะรด ประจำปี 2566 ในปีนี้ มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 9 สาวงาม ผลปรากฎว่า (จากซ้ายไปขวา)

ธิดาสับปะรดคือ นางสาวสุพิชญา ล้วนศรีมงคล รองอันดับ 1 คือ นางสาวธมลวรรณ ศรีสมุทร รองอันดับ 2 คือ นางสาวดวงกมล พันธ์ศิริ และรองอันดับ 3 คือนางสาวกมลา มุณี

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com