ประมวลภาพ พาเหรด “จตุรมิตร 2023” โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) และโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในสังกัดฯ ขึ้นใช้ชื่อว่า “การแข่งขันกีฬาจตุรมิตร 2023” โดยมุ่งให้นักเรียน นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม

โดยในวันนี้ ตั้งแต่เวลาประมาณ 8.00 น. ได้จัดขบวนพาเหรด จากทั้ง 4 โรงเรียน โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)จัดกิจกรรมดังกล่าว

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com