รวมภาพการประกวดสาวงามอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี พ.ศ.2566 จัดเต็มเกือบ 200 ภาพ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ เขื่อนริมแม่น้ำแม่กลอง ภายในเขตเทศบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้จัดงาน "เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 127 ปีเมืองคนงามบ้านโป่ง" ซึ่งงานเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2566 โดยในวันนี้ มีกิจกรรมการประกวดสาวงามบ้านโป่ง โดยผู้เข้าประกวดมีทั้งหมด 17 สาวงามมาจากทุกตำบลของอำเภอบ้านโป่ง

ผลปรากฎว่า

สาวงามบ้านโป่ง ประจำปี 2566 คือ นางสาวธนินันท์ จันทร์บาง จาก อบต.หนองกบ คว้าตำแหน่งนี้ไปครอง รองอันดับ 1 คือ นางสาวไชยนันท์ ไชยปลื้ม จาก อบต.นครชุมม์ และ รองอันดัน 2 คือ นางสาวเจนี่ บีลาวิค จาก อบต.ดอนกระเบื้อง

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

image host

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com