หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
 
ทางหลวงของบสร้าง - ปรับพื้นที่จุดตัดทางหลวง แยกห้วยชินสีห์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 กรมทางหลวง แจ้งว่า ทางกรมฯ ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 67 ดำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ และทางลอดใน 7 โครงการ

โดย 1 ใน 7 โครงการ มีการของบฯ มางก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 ตัดทางหลวงหมายเลข 3337 ตัดทางหลวงหมายเลข 3339 (แยกห้วยชินสีห์) จ.ราชบุรี วงเงินก่อสร้าง 970 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากได้รับงบฯ แล้ว ทางกรมฯ เร่งจัดซื้อจัดจ้างหาตัวผู้รับจ้าง ภายในปีงบฯ 67 เพื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จปี 69-70 ใช้เวลาก่อสร้าง 2-3 ปี

อ่านให้คุณฟัง
EditRegion7
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com