หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
 
โรงไฟฟ้าหินกอง เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ระยะเวลา 25 ปี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันนี้ว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ชุดที่ 1 กำลังการผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในวันนี้ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ดำเนินงานโดยบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ร่วมถือหุ้นร้อยละ 51 จะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในปริมาณ 700 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 25 ปี และยังช่วยเสริมให้กระแสเงินสดและรายได้ของบริษัทฯ มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกองชุดที่ 1 มีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ที่ 700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งมีบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหินกอง โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper License) ผ่านการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในปริมาณปีละ 1.4 ล้านตัน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงและมีการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟและเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศได้เป็นอย่างดี

“สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ถือเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านการผลิตและการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีระบบการบริหารด้านความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งการยอมรับและสนับสนุนของชุมชนได้นำมาสู่ความสำเร็จของโครงการโรงไฟฟ้าหินกองในวันนี้ บริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกชุมชนรอบพื้นที่โครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้โครงการโรงไฟฟ้าหินกองเดินหน้ามาถึงหมุดหมายที่วางไว้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะสามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” นางสาวชูศรี กล่าว

โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 2 ชุด กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,540 เมกะวัตต์ บริษัทฯ รับรู้กำลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน รวม 785.40 เมกะวัตต์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกองชุดที่ 2 การก่อสร้างมีความก้าวหน้าอยู่ที่ร้อยละ 96.5 โดยเตรียมดำเนินการทดสอบการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซในเดือนมีนาคม ศกนี้ และมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2568

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 10,848 เมกะวัตต์ โดยเป็นกำลังการผลิตที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 8,296.52 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตที่กำลังพัฒนาและก่อสร้าง รวม 2,551.48 เมกะวัตต์

อ่านให้คุณฟัง
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com