หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
ไปรษณีย์ไทยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดหนองหอย

วันนี้(12 พ.ย. 2566) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดหนองหอย (พระอารามหลวง) อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการบำรุงปฏิสังขรพระอารามหลวง

อ่านให้คุณฟัง

มีนายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มีพระราชวัลภาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองหอย นำพระสงฆ์ประกอบพิธี

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com