หน้ารวมข่าว อุบัติเหตุ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป
ชาวราชบุรี สนับสนุนเงินดิจิตอลแจกหนึ่งหมื่น เห็นด้วยใช้เงินจากเพื่อไทยหรืออดีตนายก ค้านการกู้เงิน

ในระยะนี้ ชาวบ้านประชาชน พูดถึงโครงการของรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทย ที่ว่าเงินดิจิตัล 1 หมื่นบาท ที่จะแจกให้กับประชาชนจำนวน 50 ล้านคน โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 5 แสนล้านบาท ด้วยการกู้เงิน จึงเกิดประเด็นพูดคุยกันตามมากมาย

อ่านให้คุณฟัง

เช่นเดียวกัน ชาวราชบุรีบางส่วน จากการสอบถามประชาชนในหลายอำเภอ ตามร้านค้าอาหารตามสั่ง และบุคคลที่รู้จักพบว่า เกือบทั้งหมดเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล 1 หมื่นบาท ทั้งหมดเห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะสามารถจะนำมาใช้ซื้อของในชีวิตประจำวันได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ตนเองต้องไปซื้อของนั้นแทนได้ แต่พอรู้ว่าเงินที่นำมาใช้ในโครงการกลับเป็นเงินกู้ ส่งผลให้ประเทศและประชาชนต้องเป็นหนี้เพิ่มขึ้น จึงไม่เห็นด้วยที่จะนำเงินกู้มาใช้ในโครงการนี้ บางรายแนะนำว่า เงินที่นำมาใช้น่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยหรืออดีตนายกฯ ที่ติดคุกในโรงพยาบาลเองจะดีกว่า หรือให้พรรคเพื่อไทยไปกู้มาไม่ใช่ไปกู้ในนามรัฐบาล

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com