หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
จัดให้เต็ม ๆ แจกพิกัดงานทอดกฐินทั่วจ.ราชบุรี ปี 2566 30 ต.ค. - 27 พ.ย.66

การทอดกฐินนั้น ถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะในปีหนึ่งแต่ละวัดจะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียวและมีกำหนดเวลาในการทอด เพียง 1 เดือนเท่านั้น โดยนับตั้งแต่วันออกพรรษา เป็นต้นไป คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน (วันลอยกระทง) 2566

ทั้งนี้ เวปไซต์ราชบุรีเจ็ดหมื่น จึงได้รวบรวมวัดต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ไว้ดังนี้ (เรียงตามวัน) ล่าสุด จำนวนกว่า 300 รายการ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2566 (ตรวจสอบความถูกต้องได้ที่โทรโข่ง หลังวัด .. ส่วน หมายถึง ผ่านไปแล้ว)

อำเภอเมืองราชบุรี
วัน วัด (คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเข้าไปชมวัด) ตำบล คลิกป้ายยืนยัน
25/11 วัดโคกพิกุลเรียง คุ้งน้ำวน
26/11 วัดท่ามะเฟือง อ่างทอง
26/11 วัดเขานกกระจิบ น้ำพุ
26/11 วัดเหนือวน คุ้งน้ำวน
26/11 วัดท่าสุวรรณ คุ้งน้ำวน
26/11 วัดเขางู เจดีย์หัก
26/11 วัดนาหนอง ดอนแร่
26/11 วัดบ้านซ่อง ท่าราบ
26/11 วัดบ้านกล้วย ท่าราบ
27/11 วัดเขากรวด เกาะพลับพลา
27/11 วัดท่าโขลง หลุมดิน
27/11 วัดคลองสามเรือน สามเรือน
4/11 วัดใหม่ต้นกระทุ่ม บางป่า
4/11 วัดพญาไม้ โคกหม้อ
4/11 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หนองกลางนา
4/11 วัดแคทราย คูบัว
5/11 วัดเขาลอย ดอนตะโก
5/11 วัดธรรมวิโรจน์ พงสวาย
5/11 วัดห้วยไผ่ ห้วยไผ่
5/11 วัดใหม่นครบาล ดอนตะโก
5/11 วัดโสดาประดิษฐาราม เขาแร้ง
5/11 วัดเทพอาวาส หน้าเมือง
5/11 วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม คุ้งกระถิน
5/11 วัดศาลเจ้า คุ้งกระถิน
5/11 วัดหนองน้ำขุ่น ห้วยไผ่
5/11 วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ อ่างทอง
5/11 วัดเขาเหลือ หน้าเมือง
5/11 วัดพเนินพลู บางป่า
5/11 วัดจันทคาม คุ้งน้ำวน
5/11 วัดบ้านโพธิ์ คูบัว
11/11 วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์ หินกอง
11/11 วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) โคกหม้อ
11/11 วัดมณีมงคล น้ำพุ
11/11 วัดห้วยหมู เจดีย์หัก
12/11 วัดบางสองร้อย หลุมดิน
12/11 วัดท่าช้าง คูบัว
12/11 วัดคูบัว คูบัว
12/11 วัดโพธิ์ดก อ่างทอง
12/11 วัดน้ำพุไชยสิทธิ์ น้ำพุ
12/11 วัดห้วยไม้เต็ง น้ำพุ
12/11 วัดอรุณรัตนคีรี ห้วยไผ่
12/11 วัดหนองหลวง ห้วยไผ่
12/11 วัดอรัญญิกาวาส เจดีย์หัก
12/11 วัดลาดเมธังกร บางป่า
12/11 วัดตรีญาติ พงสวาย
12/11 วัดหนองหอย เขาแร้ง
12/11 วัดเขาวังสดึงษ์ เขาแร้ง
12/11 วัดราชคาม คุ้งน้ำวน
18/11 วัดสัตตนารถปริวัตร หน้าเมือง
18/11 วัดทุ่งหญ้าคมบาง ดอนแร่
19/11 วัดบางศรีเพชร คุ้งกระถิน
19/11 วัดเกตุน้อยอัมพวัน คุ้งกระถิน
19/11 วัดห้วยตะแคง เกาะพลับพลา
19/11 วัดโพธิ์ราษร์บูรณะ พงสวาย
19/11 วัดโขลงสุวรรณคีรี คูบัว
19/11 วัดหนามพุงดอ คูบัว
19/11 วัดมหาธาตุวรวิหาร หน้าเมือง
19/11 วัดเขาวัง หน้าเมือง
19/11 วัดหินกอง หินกอง
19/11 วัดช่องลม หน้าเมือง
19/11 วัดเขาพริกพนาราม ห้วยไผ่
19/11 วัดเขาถ้ำกุญชร ห้วยไผ่
       
อำเภอโพธาราม
วัน วัด (คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเข้าไปชมวัด) ตำบล คลิกป้ายยืนยัน
26/11 วัดเขาสัม เขาชะงุ้ม
26/11 วัดตึกหิรัญราษฎร์ เจ็ดเสมียน
26/11 วัดหนองโพ หนองโพ
4/11 วัดจอมปราสาท คลองข่อย
4/11 วัดป่าศรีมงคลธรรม เขาชะงุ้ม
4/11 สำนักสงฆ์เขาบุญช่วย หนองกวาง
5/11 วัดดอนกระเบื้อง ดอนกระเบื้อง
5/11 วัดโชค โพธาราม
5/11 วัดโพธิ์ไพโรจน์ โพธาราม
5/11 วัดเขาดินสุวรรณคีรี นางแก้ว
5/11 วัดกำแพงเหนือ บ้านสิงห์
5/11 วัดชัยรัตน์ ท่าชุมพล
5/11 วัดวิหารสูง คลองข่อย
5/11 วัดถ้ำสาริกา ธรรมเสน
5/11 วัดขนอน สร้อยฟ้า
5/11 วัดเกาะ สร้อยฟ้า
5/11 วัดบ้านฆ้อง บ้านฆ้อง
5/11 วัดป่าไผ่ คลองตาคต
5/11 วัดท่ามะขาม ดอนทราย
5/11 วัดใหม่ชำนาญ เจ็ดเสมียน
11/11 วัดศรีประชุมชน บางโตนด
11/11 วัดเขาเขียว-เขาเสด็จ เขาชะงุ้ม
12/11 วัดเฉลิมอาสน์ ท่าชุมพล
12/11 วัดบางลาน ดอนทราย
12/11 วัดกำแพงใต้ บ้านสิงห์
12/11 วัดระฆังทอง เขาชะงุ้ม
12/11 วัดหนองมะค่า เขาชะงุ้ม
12/11 วัดธรรมประทีป เขาชะงุ้ม
12/11 วัดสร้อยฟ้า สร้อยฟ้า
12/11 วัดนางแก้ว นางแก้ว
12/11 วัดบางกะโด บ้านสิงห์
12/11 วัดดีบอน บ้านฆ้อง
12/11 วัดพระศรีอารย์ บ้านเลือก
12/11 วัดโบสถ์ บ้านเลือก
12/11 วัดหนองรี บ้านเลือก
18/11 วัดบ้านสิงห์ บ้านสิงห์
18/11 วัดกลาง คลองข่อย
19/11 วัดคงคาราม คลองตาคต
19/11 วัดม่วง สร้อยฟ้า
19/11 วัดบ้านเลือก บ้านเลือก
19/11 วัดดอนทราย ดอนทราย
19/11 วัดเนินม่วง ธรรมเสน
19/11 วัดไทรอารีรักษ์ โพธาราม
19/11 วัดเขาสะแก เขาชะงุ้ม
19/11 วัดเขาชะงุ้ม เขาชะงุ้ม
19/11 วัดเขาพระ เตาปูน
19/11 วัดสนามชัย เจ็ดเสมียน
       
อำเภอบ้านโป่ง
วัน วัด (คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเข้าไปชมวัด) ตำบล คลิกป้ายยืนยัน
26/11 วัดหนองเสือยางปราสาท กรับใหญ่
26/11 วัดอัมพวนาราม (วัดดงมะม่วง) นครชุมน์
30/10 วัดโพธิ์บัลลังก์ คุ้งพยอม
4/11 วัดโพธิโสภาราม คุ้งพยอม
4/11 วัดรางวาลย์ ลาดบัวขาว
5/11 วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ดอนกระเบื้อง
5/11 วัดประชารังสรรค์ ท่าผา
5/11 วัดปลักแรด เบิกไพร
5/11 วัดหัวโป่ง หนองอ้อ
5/11 วัดจันทาราม หนองอ้อ
5/11 วัดหนองประทุน กรับใหญ่
5/11 วัดหนองหญ้าปล้อง สวนกล้วย
5/11 วัดโกสินารายณ์ ท่าผา
5/11 วัดท่าผา ท่าผา
5/11 วัดไผ่สามเกาะ เขาขลุง
5/11 วัดเขาแจง เขาขลุง
5/11 วัดหุบกระทิง เบิกไพร
5/11 วัดบางพัง เบิกไพร
5/11 วัดมาบแค หนองปลาหมอ
5/11 วัดใหญ่นครชุมน์ นครชุมน์
5/11 วัดม่วง บ้านม่วง
5/11 วัดหนองอ้อตะวันตก หนองอ้อ
5/11 วัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพธิ์คู่) ปากแรต
5/11 วัดตาลปากลัด คุ้งพยอม
11/11 วัดโป่งยอ เขาขลุง
12/11 วัดอ้ออีเขียว กรับใหญ่
12/11 วัดห้วยเจริญผล (วัดใหม่) กรับใหญ่
12/11 วัดสระตะโก หนองปลาหมอ
12/11 วัดบ้านฆ้องน้อย ท่าผา
12/11 วัดหนองหูช้าง หนองอ้อ
12/11 วัดบึงกระจับ หนองกบ
12/11 วัดหนองปลาดุก หนองกบ
12/11 วัดลาดบัวขาว ลาดบัวขาว
19/11 วัดหนองไก่ขัน เขาขลุง
19/11 วัดหนองอ้อตะวันออก หนองอ้อ
19/11 วัดดอนตูม บ้านโป่ง
19/11 วัดเจริญธรรม (เขาขลุงใหม่) เขาขลุง
19/11 วัดลำพยอม คุ้งพยอม
19/11 วัดชมภูพล หนองปลาหมอ
19/11 วัดบัวงาม บ้านม่วง
19/11 วัดรับน้ำ บ้านม่วง
19/11 วัดดอนเสลา ท่าผา
19/11 วัดยางหัก ท่าผา
       
อำเภอปากท่อ
วัน วัด (คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเข้าไปชมวัด) ตำบล คลิกป้ายยืนยัน
25/11 วัดเบญจคีรีนคร ยางหัก
26/11 วัดถ้ำกุญชรราษฎร์รังสรรค์ หนองกระทุ่ม
26/11 วัดหนองสรวง ปากท่อ
26/11 สำนักเขาพระพุทธบาท ยางหัก
26/11 วัดเลิศดุสิตาราม หนองกระทุ่ม
26/11 วัดพุเกตุ ห้วยยางโทน
4/11 สำนักสงฆ์บ้านพุยาง ทุ่งหลวง
4/11 วัดดาวลอย ปากท่อ
4/11 วัดราษฎร์สมานฉันท์ หนองกระทุ่ม
4/11 วัดห้วยยางโทน ห้วยยางโทน
5/11 วัดสนามสุทธาวาส (เขาหลักไก่) ทุ่งหลวง
5/11 วัดป่าพุหวาย ยางหัก
5/11 วัดบุรีราชวนาราม ดอนทราย
5/11 วัดหนองบัวหิ่ง ดอนทราย
5/11 วัดสุขวราราม (วัดหนองบัว) บ่อกระดาน
5/11 วัดดอนทราย ดอนทราย
5/11 วัดเขาถ้ำทะลุ ดอนทราย
5/11 วัดเขาอีส้าน (เทพประทาน) ดอนทราย
5/11 วัดเขาพุนก ห้วยยางโทน
5/11 วัดวันดาว วันดาว
5/11 วัดสุขอารีย์ธรรมาราม วังมะนาว
5/11 วัดท่ายาง ยางหัก
5/11 วัดศรีคีรีรักษ์ ยางหัก
5/11 วัดบัวหลวงกาญจนา หนองกระทุ่ม
5/11 วัดถ้ำยอดทอง ทุ่งหลวง
12/11 วัดถ้ำกิเลนทอง ทุ่งหลวง
12/11 วัดเนินทอง ทุ่งหลวง
12/11 วัดป่าไก่ ป่าไก่
12/11 วัดหทัยนเรศวร์ ห้วยยางโทน
12/11 วัดศรีพุยางวนาราม ยางหัก
12/11 วัดเขาถ้ำพระ ดอนทราย
12/11 วัดลานคาสุทธาวาส ยางหัก
12/11 สำนักสงฆ์หนองพุงูเห่า ยางหัก
12/11 วัดอ่างหิน อ่างหิน
12/11 วัดนาคอก อ่างหิน
12/11 วัดป่ามหาอุทุมพร ห้วยยางโทน
18/11 วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต วัดยางงาม
19/11 วัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม
19/11 วัดเขาเด่นอุดมธรรมาราม ทุ่งหลวง
19/11 วัดไพรสะเดา ดอนทราย
19/11 สำนักสงฆ์พุปะหังวงค์วนาราม ยางหัก
19/11 วัดมณีลอย วังมะนาว
19/11 วัดยางงาม วัดยางงาม
19/11 วัดไทรงาม ยางหัก
19/11 วัดยางคู่ ยางหัก
19/11 วัดหินสีสุวรรณาราม ยางหัก
19/11 วัดห้วยต้นห้าง อ่างหิน
19/11 วัดไทยประจัน ยางหัก
       
อำเภอจอมบึง
วัน วัด (คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเข้าไปชมวัด) ตำบล คลิกป้ายยืนยัน
25/11 วัดเขารังเสือ ปากช่อง
26/11 วัดหนองสีนวล ด่านทับตะโก
26/11 วัดสูงเนิน ปากช่อง
26/11 วัดถ้ำมงกุฎ (เขาทะลุ) ปากช่อง
26/11 วัดเขาปิ่นทอง ปากช่อง
26/11 วัดถ้ำสิงโตทอง ปากช่อง
26/11 วัดหรองปรือใหญ่พลายงาม เบิกไพร
26/11 วัดหนองศาลเจ้า เบิกไพร
5/11 วัดป่าเขาสัมมะงา เบิกไพร
5/11 สำนักสงฆ์วังปลา แก้มอ้น
5/11 สำนักสงฆ์สวนนนทรี อภิลาโส รางบัว
5/11 วัดจอมบึง จอมบึง
5/11 วัดโกรกสิงขร ด่านทับตะโก
5/11 สำนักสงฆ์หุบพริก ด่านทับตะโก
12/11 วัดปากช่อง ปากช่อง
12/11 สำนักสงฆ์พุทธสันติธรรม ปากช่อง
12/11 วัดชัฎใหญ่ รางบัว
12/11 วัดป่าภาวนาวิเวก รางบัว
12/11 วัดหนองกระทุ่ม จอมบึง
12/11 วัดวาปีสุทธาวาส จอมบึง
12/11 วัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) ด่านทับตะโก
18/11 วัดเทพประทานพร ปากช่อง
19/11 วัดรางเฆ่ แก้มอ้น
19/11 วัดแก้มอ้น แก้มอ้น
19/11 วัดรางบัว รางบัว
19/11 วัดหนองบัวค่าย รางบัว
19/11 วัดหนองตาเหนิด ปากช่อง
19/11 วัดพุแค ปากช่อง
19/11 วัดรางม่วง (เจริญผล) จอมบึง
19/11 วัดเบิกไพร เบิกไพร
       
อำเภอสวนผึ้ง
วัน วัด (คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเข้าไปชมวัด) ตำบล คลิกป้ายยืนยัน
24/11 สำนักสงฆ์บ่อเก่าบน ตะนาวศรี
25/11 วัดมะขามเอน ท่าเคย
26/11 สำนักสงฆ์หัวสาม สวนผึ้ง
26/11 วัดป่าท่ามะขาม ตะนาวศรี
4/11 วัดห้วยผากเทพประทานพร สวนผึ้ง
5/11 วัดชัฎป่าหวาย ท่าเคย
5/11 ที่พักสงฆ์บ้านโป่งยอ ป่าหวาย
5/11 วัดสวนพุทธธรรมคุณ ป่าหวาย
5/11 วัดประชุมพลแสน สวนผึ้ง
5/11 วัดวังน้ำเขียว ท่าเคย
5/11 สำนักสงฆ์ถ้ำหินสถิตย์เทพ สวนผึ้ง
12/11 สำนักสงฆ์วัดเขาตกน้ำ สวนผึ้ง
12/11 วัดเขากลิ้ง ท่าเคย
12/11 สำนังสงฆ์ห้วยน้ำหนัก ตะนาวศรี
12/11 วัดทุ่งแหลม ป่าหวาย
12/11 สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใส สวนผึ้ง
12/11 วัดห้วยทรายทอง ป่าหวาย
12/11 วัดสวนผึ้ง ตะนาวศรี
12/11 สำนักปฎิบัติธรรมสาครคีรี สวนผึ้ง
18/11 วัดท่าเคย ท่าเคย
18/11 วัดห้วยม่วง ตะนาวศรี
19/11 วัดหนองหมี ท่าเคย
19/11 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ ท่าเคย
19/11 สำนักสงฆ์เขาศิลาลอย ท่าเคย
19/11 ที่พักสงห์เขาหัวช้าง สวนผึ้ง
  วัดเขาวงกต (ไม่นำเสนอ) ท่าเคย
       
อำเภอดำเนินสะดวก
วัน วัด (คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเข้าไปชมวัด) ตำบล คลิกป้ายยืนยัน
25/11 วัดโคกบำรุงราษฎร์ ดอนกรวย
25/11 วัดบัวงาม บัวงาม
26/11 วัดหลักหกรัตนาราม ศรีสุราษฎร์
26/11 วัดดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก
4/11 วัดเวฬุวนาราม ดอนไผ่
4/11 วัดโชติทายการาม ดำเนินสะดวก
5/11 วัดปรกเจริญ ตาหลวง
5/11 วัดโคกตับเป็ด ดอนคลัง
5/11 วัดปราสาทสิทธิ์ ประสาทสิทธิ์
5/11 วัดเนกขัมมาราม แพงพวย
5/11 วัดสนามไชย ดอนกรวย
5/11 วัดคูหาสวรรค์ สี่หมื่น
5/11 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย
5/11 วัดอมรญาติสมาคม ท่านัด
11/11 วัดท่าเรือ แพงพวย
11/11 วัดพิทักษ์เทพาวาส ขุนพิทักษ์
12/11 วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) ดำเนินสะดวก
12/11 วัดบ้านไร่ บ้านไร่
12/11 วัดใหม่สี่หมื่น สี่หมื่น
12/11 วัดอุบลวรรณาราม ศรีสุราษฎร์
19/11 วัดโคกหลวง แพงพวย
19/11 วัดสอนประดิษฐ์วราราม (วัดเม็ง) ขุนพิทักษ์
19/11 วัดชาวเหนือ บ้านไร่
19/11 วัดตาลบำรุงกิจ สี่หมื่น
19/11 วัดตาลเรียง บัวงาม
       
อำเภอบางแพ
วัน วัด (คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเข้าไปชมวัด) ตำบล คลิกป้ายยืนยัน
26/11 วัดหนองม่วง วังเย็น
26/11 วัดบ้านกุ่ม บางแพ
26/11 วัดดอนสาลี ดอนใหญ่
26/11 วัดตากแดด ดอนคา
5/11 วัดดอนใหญ่ ดอนใหญ่
5/11 วัดบ้านใหม่บุปผาราม วัดแก้ว
5/11 วัดใหญ่โพหัก โพหัก
5/11 วัดดอนเซ่ง บางแพ
5/11 วัดบางแพใต้ บางแพ
12/11 วัดกลางวังเย็น วังเย็น
12/11 วัดดอนคา ดอนคา
12/11 วัดหนองเอี่ยน วัดแก้ว
19/11 วัดดอนพรหม คอนคา
19/11 วัดเหนือบางแพ บางแพ
19/11 วัดสามัคคีธรรม โพหัก
19/11 วัดลำน้ำ ดอนใหญ่
19/11 วัดตาลเตี้ย ดอนใหญ่
       
อำเภอบ้านคา
วัน วัด (คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเข้าไปชมวัด) ตำบล คลิกป้ายยืนยัน
25/11 วัดลำพระ บ้านคา
26/11 ที่พักสงฆ์ธงทอง หนองพันจันทน์
4/11 วัดโป่งเจ็ด บ้านคา
5/11 ที่พักสงฆ์อุทยานธรรมไตรสิกขา บ้านบึง
5/11 ที่พักสงฆ์กิโลเก้า บ้านคา
5/11 วัดเก่าต้นมะค่า บ้านคา
5/11 วัดบ้านบึง บ้านคา
6/11 สำนักสงฆ์ธรรมปรีชา บ้านบึง
11/11 วัดป่าโป่งกระทิง บ้านบึง
12/11 วัดป่าพระธาตุเขาน้อย บ้านคา
12/11 วัดโป่งเหาะ บ้านคา
12/11 สำนักสงฆ์ห้วยเสือ บ้านคา
12/11 วัดทุ่งตาลับ หนองพันจันทน์
12/11 วัดเจดีย์หอย (สาขา 2) บ้านคา
18/11 สำนักสงฆ์ป่าน้อยห้วยจิ๊กเกาะ บ้านบึง
18/11 วัดเจริญธรรมนิมิต บ้านบึง
19/11 วัดป่าวังครก บ้านคา
19/11 วัดเขาธารมงคล บ้านคา
19/11 วัดหนองโกเจริญธรรม หนองพันจันทน์
19/11 วัดหนองพันจันทน์ หนองพันจันทน์
19/11 วัดป่าพุชะเอม บ้านบึง
       
อำเภอวัดเพลง
วัน วัด (คลิกที่ชื่อวัดเพื่อเข้าไปชมวัด) ตำบล คลิกป้ายยืนยัน
4/11 วัดแจ้งเจริญ จอมประทัด
4/11 วัดหนองเกษร เกาะศาลพระ
5/11 วัดเวียงทุน เกาะศาลพระ
5/11 วัดศรัทธาราษฎร์ วัดเพลง
5/11 วัดเกาะศาลพระ เกาะศาลพระ
18/11 วัดเพลง วัดเพลง
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com