หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
เที่ยวชมวัดโบราณ-ไหว้หลวงพ่อแม้นแห่งวัดใหญ่โพหัก อ.บางแพ

วัดใหญ่โพหัก ตั้งอยู่ที่ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี มีประวัติเกี่ยวข้องกับตำนาน พญากง พญาพาน กล่าวว่า พญาพานได้ยกทัพเพื่อไปรบกับพญากงผู้เป็นบิดา ผ่านมาบริเวณบ้านโพหักนี้ เห็นว่ามีทำเลที่เหมาะสม จึงได้หยุดพักไพร่พล โดยเหล่าไพร่พลทีมาในกองทัพ ได้เอาศาสตราวุธที่นำมาด้วยไปพิงไว้ที่ต้นโพธิ์ใหญ่ ทำให้ต้นโพธิ์หักลงเป็นอาเพศ บอกเหตุว่า พญาพานจะกระทำบิตุฆาต ฆ่าบิดาของตนเอง จึงเป็นชื่อของตำบลโพหัก

อีกเรื่องเล่าว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พม่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ได้มาหยุดพักไพร่พลที่ตำบลนี้ ทหารพม่าได้เอาปืนใหญ่ที่ได้นำมาด้วย ไปวางพิงไว้ ที่ต้นโพธิ์ ทำให้ต้นโพธิ์หักลง

อีกเรื่องเล่าว่า เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกได้อพยพหนีภัยสงคราม มีการใช้เกวียนยกทรัยพ์สมบัติต่าง ๆ หนีการปล้นสะดมของทหารพม่ามาถึงที่แห่งนี้ และไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงได้นำทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ที่ขนเอามามากองไว้และแขวนไว้ที่ต้นโพธิ์ ทำให้ต้นโพธิ์หักลง จึงเรียกบริเวณนี้ว่า บ้านโพหักและมีการสร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน จากข้อมูลกรมการศาสนา แจ้งว่า วัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2277 โดยสันนิษฐานว่าเป็นสำนักสงฆ์ ก่อน และชาวบ้านเรียกว่า โพธิ์ใหญ่หัก ก่อนที่จะเป็น วัดใหญ่โพหัก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2493

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

--- > วิหารธรรมสาทิส พระครูธรรมสาทิส (หลวงพ่อแม้น อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่โพหัก ใช้ยาสมุนไพรแผนโบราณ รักษาโรคภัย อิทธิฤทธิ์และวิชาอาคมที่คุ้มภัยชาวชุมชนมาโดยตลอด ประชาชนจึงได้ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อสร้างวิหาร โดยไม่ปรากฎว่า สร้างขึ้นมาเมื่อใด และได้นำรูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อแม้นมาประดิษฐาน ไว้ร่วมกับอดีตเจ้าอาวาส อีก 2 ท่าน คือพระครูรัตนธรรมากร (หลวงพ่อไสว) และพระสมุห์สุบิน สุปันโน เพื่อเป็นที่สักการะบูชา

--- > โบราณสถานต่าง ๆ ประกอบด้วย

- วิหารอุด เป็นอาคารก่ออิฐปูน ขนาดเล็ก เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย วิหารนี้เป็นหลักฐานยืนยันความเก่าแก่ของชุมชนและวัด

- พระอุโบสถเก่า เป็นอาคารก่ออิฐปูน ปั้นลมประดับด้วยเครื่องถ้วยชามเคลือบและเครื่องปั้นดินเผา ศิลปะจีนแบบพระราชนิยม สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เล่ากันว่าสร้างมาตั้งแต่ครั้งหลวงพ่อทองดีหรือเจ้าประคุณในโกษฐ ปกครองวัด

- มณฑปรอยพระพุทธบาท เป็นอาคาก่ออิฐปูน ปัจจุบันเห็นเฉพาะฐาน เดิมทีเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

- เจดีย์เหลี่ยม เป็นเจดีย์อิฐปูนแบบโบราณ ฐานกว้างด้านละ 3.5 เมตร สูง 12 เมตร ตอนบนของยอดยอมุมไม้สิบสองและมีปลีปล้องไฉนอยู่บนสุด สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ไวบรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสหรือพระเถระ

--- > ศาลพ่อปู่โพหัก ศาลพ่อปู่ ตั้งอยู่ริมคลองด้านหลังของวัด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างเมื่อไร เชื่อกันว่าอยู่ คู่กับชุมชนมากกว่าร้อยปีเป็นที่เคารพสัการะบูชาของชาวโพหัก ตั้งแต่รุ่นทวด ปู ย่า ตา ยาย พ่อแก่ แม่คุณ พ่อแม่มาจนกระทั่งปัจจุบัน ครั้งใดที่ชาวโพหักประสบปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย การศึกษา ชีวิตรัก ตามหาคนหาย ของหาย ก็จะบนบานพ่อปู่ เมื่อสมหวัง ก็จมาแก้บน สิ่งที่มักจะนิยมบนกัน เช่น บายศรี เป็ดไก่ เหล้า ปะทัด หนังตะลุง

สำหรับการเดินทางมาที่วัด มาตามเส้นทางถนนสายตลาดบางแพ ให้ใช้ถนนสายหลักที่จะมาตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยหากถึงแยกวังโพ ให้ใช้ถนนวังโพ - โพหัก ให้ตรงมาตลอดเส้นทาง จนถึงวงเวียนโพหัก ให้ใช้ถนนเส้นริมคลองฯ ข้ามสะพานเข้ามาในชุมชนโพธิ์หัก ประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงทางเข้าวัด

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com