หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
เที่ยวชมพระอุโบสถสีขาวสวย ไหว้พระประธานแห่งวัดทัพโพธิ์ทอง อ.บางแพ

วัดทัพโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี เริ่มต้นก่อสร้างวัดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2528 และได้รับอนุญาตให้เป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2531

คำว่า ทัพ มาจากนามสกุล อ่วมทัพ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ถวายที่ดิน คำว่า โพธิ์ทอง ให้มีความหมายสอดคล้องกับท้องที่ตำบล โพหัก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2551

หากย้อนกลับไปครั้งในอดีต บริเวณพื้นที่สร้างวัดเป็นดินทราย ไม่เหมาะสมกับการทำนา และมีลักษณะเป็นเนิน เป็นที่พักของผู้เลี้ยงวัวฝูง จึงเรียกว่า โคกต่าง ๆ รวมถึงบางส่วนเป็นป่าละเมาะ จึงเรียกว่า ป่าหลวง

ต่อมาที่ดินบริเวณนี้ ได้ถูกครอบครองกรรมสิทธิ์ตกทอดจนถึง นายก๋อย นางบุญ อ่วมทัพ ซึ่งอาชีพเลี้ยงวัว จากนั้น แม่ชีเตือนใจ (กิ่ง) แม่ชีก้าน อ่วมทัพ ผู้เป็นธิดา และแม่ชีพทองดำ พลอยเพชร ซึ่งมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา จึงริเริ่มสร้างเป็นสำนักชี ต่อมาจึงได้ทูลเกล้า ถวายที่ดินบริเวณนี้ แด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถระ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ เพื่อสร้างวัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2529 โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ และ พระพรหมมุนี เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) ให้ความอุปถัมภ์ ในนามคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย โดยมีพระสุเทพ จันทวังโส (พระครูประกาศพุทธญาณ) จากสำนักสงฆ์ป่าผาลาด จ.กาญจนบุรี เป็นผู้นำ และมีแนวคิดการสร้างวัดแห่งนี้ เป็นวัดป่าในแถบชานกรุง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

--- > อุโบสถ เริ่มสร้าง ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2538 สร้างทั้งหมด 2 ชั้น ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 22.5 เมตร ชั้นบนประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ปรางค์ประทานพร โดยมีขนาดหน้าตัก 45 นิ้ว ส่วนชั้นล่างใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานสำหรับบุคคลทั่วไป โดยใช้ประมาณ 27 ล้านบาท รอบอุโบสถ คือศาลาเอนกประสงค์ มีพระประธานในทุกศาลา เป้นปราค์ปฐมเทศนา

บรรยากาศโดยรอบ เงียบสงบ ร่มรื่น เพราะมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ ปลูกมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด

สำหรับการเดินทางมาที่วัด จากสี่แยกบางแพ มาตามถนนสายผ่านตลาดบางแพ จนถึงแยกหัวโพ ให้ใช้ถนนสายหัวโพ-โพหัก ถึงวงเวียน ให้ใช้ถนนเลียบคลองโพหัก ตามทางวัดใหญ่โพธิ์หัก ผ่านเข้าชุมชนใหญ่ ตามถนนเลียบคลองฯ จะมีป้ายบอกทางตลอด จนถึงวัด

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com