หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดอ้ออีเขียว "บ้านโป่ง" ไหว้พระพุทธมหาปารมี พระยืนองค์ใหญ่

วัดอ้ออีเขียว ตั้งอยู่ที่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สันนิษฐาน ตั้งวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2466 เดิมชื่อวัดอ้อนางเขียว โดยมีการเปลี่ยนชือวัด เพื่อให้ตรงกับชื่อของหมู่บ้านและสถานที่ราชการ มาตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538

ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ

พระพุทธมหาปารมี ตรีโลกนาถ ประดิษฐานอยู่กลางวัด สร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2560 เป็นปางยืนประทานพร สูงประมาณ 9 เมตร

พระแก้วมรกต สร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หน้าตักกว้างประมาณ 2 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร

วิหารพุทธมงคลประชานาถ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2539 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ รวมถึงเจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อยิ้ม เป็นต้น

การเดินทางหากมาจากอำเภอบ้านโป่ง ให้ใช้ถนนแสงชูโต มาทางตลาดสดลูกแก จ.กาญจนบุรี และให้ใช้ถนนสายลูกแก - กรับใหญ่ ซึ่งเป็นถนนที่จะมาโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุสลกิจพิทยาคม จนมาถึงบ้านรางพลับ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดฯ
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com