หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดโพธิ์รัตนาราม "บ้านโป่ง" ไหว้พระ-ชมอุโบสถสแตนเลส แห่งเดียวในจ.ราชบุรี

วัดโพธิ์รัตนาราม ตั้งอยู่ที่ ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดโพธิ์คู่"

ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทีวัดดอนตูมนั้น เป็นที่ตั้งของค่ายทหารญี่ปุ่นและเฉลยต่างชาติ และกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ในสงครามครั้งนั้น ทำให้พระภิกษุ-สามเณรไม่ปลอดภัย ท่านเจ้าอาวาส ณ สมัยนั้น จึงได้พาพระภิกษุอพยพหนีภัยสงคราม และมาอาศัยจำพรรษาชั่วคราวที่บริเวณนี้ โดยสร้างกุฏิหลังเล็ก ๆ ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงป่าละเมาะ และเป็นที่ลุ่มไม่ค่อยมีชาวบ้าน

ต่อมาสงครามได้ยุติลงพระภิกษุ-สามเณรก็กลับวัดดอนตูม โดยในระหว่างเกิดสงครามนั้นชาวบ้านเห็นว่าสะดวกในการทำบุญ จึงร่วมแรงร่วมใจกันสละทรัพย์สิน เพื่อซื้อที่ดินบริเวณนี้ ในการสร้างที่พักสงฆ์ และได้นิมนต์พระภิกษุมาจำพรรษา โดยใช้ชื่อว่า "ที่พักสงฆ์โพธิ์คู่" ตามต้นโพธิ์ที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้ 4 ต้น ก่อนที่พระภิกษุจะหนีภัยสงครามมาที่แห่งนี้

และเมื่อปี พ.ศ.2500 ที่พักสงฆ์โพธิ์คู่ ได้เปลี่ยนฐานะ เป็นวัดโพธิ์รัตนาราม มาจนถึงปัจจุบัน

ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ

อุโบสถสแตนเลส โดยก่อนหน้านี้ อุโบสถดังกล่าวสร้างด้วยอิฐและเกิดชำรุด จึงได้ซ๋อมแซมถึง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 ได้บูรณะครั้งใหญ่ โดยใช้รูปแบบสแตนเลส นอกจากโบสถ์แล้ว กำแพงแก้ว ก็หุ้มด้วยสแตนเลส แล้วเสร็จเมื่อประมาณปี พ.ศ.2553 ส่วนด้านในประดิษฐานหลวงพ่อเพชร (องค์พระพุทธชินราชจำลอง) ซึ่งเป็นองค์ที่อยู่กับอุโบสถตั้งแต่สร้างอุโบสถครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ.2508

วิหารพระป่าเลไลย์ เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ทำการบูรณะไปแล้วครั้งหนึ่ง ภายในประดิษฐานหลวงพ่อทองและหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

ศาลาอริยสงฆ์ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2558-2559 ภายประดิษฐานองค์หลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสเช่น พระอธิการคง จิตตคโม เป็นต้น

ต้นโพธิ์โบราณ เป็นต้นโพธิ์ที่เกิดก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ความจริงมีทั้งหมด 4 ต้น แต่ยืนต้นตายไปก่อนที่จะสร้างที่พักสงฆ์หลายต้น โดยในปัจจุบัน ยังคงหลือต้นโพธิ์ให้เห็น

องค์พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและองค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นองค์เล็กกว่าของจริง ตั้งอยู่ด้านหลังกุฎิพระ โดยไม่ทราบประวัติความเป็นมา

การเดินทางหากมาจากถนนเพชรเกษม แยกหนองตะแครง ให้ใช้ถนนแสงชูโต จนมาถึงแยกโพธิ์คู่ ให้ใช้ถนนสายแยกโพธิ์คู่ - แยกหนองเสือ (หมายเลข 3012) มาประมาณ 2 กิโลเมตร
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com