หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดเขารังเสือ "จอมบึง" เข้าถ้ำไหว้พระและกราบสรีระสังขาร "หลวงปู่ชอบ"

วัดเขารังเสือ ตั้งอยู่เชิงเขารังเสือ ที่ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2523

สำหรับชื่อที่มาของวัน สันนิษฐานว่า ในอดีต บริเวณแถบนี้เป็นป่ารกทึบ ส่วนบ้านเรือนประชาชนนั้น ยังปลูกกันห่าง ๆ มีเสือแม่ลูกอ่อนมาศัยอยู่ ณ ถ้ำกลางเขานี้ และมันชอบเข้าไปในบ้านคนเพื่อคาบเอาอาหารและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านมาให้ลูกมันกินอยู่เสมอ

ต่อมาชาวบ้านได้อพยพเข้ามาบริเวณนี้เพิ่มขึ้น ทำให้เสือและลูกของมันทิ้งรังและหนีไปอยู่ที่อื่น จนเมื่อปี พ.ศ.2508 พระครูประทีปธรรมสถิต (หลวงปู่ชอบ) ได้ธุดงค์มายังถ้ำเขารังเสือ และก่อกำเนิดเป็นวัดเขารังเสือขึ้นมา โดยมีนายสมาน ลายคล้ายดอก เป็นผู้นำในการสร้างวัดพร้อมกับการบริจาคที่ดิน โดย นายยนต์ เขียนทอง และหลวงปู่ชอบ ไดพัฒนาวัดมาโดยตลอด จนกระทั่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2528

ภายในวัดประกอบด้วย

ถ้ำรังเสือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในอดีตที่ผ่านมา นอกจากประวัติก่อนการสร้างวัดแล้ว ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่อาศัยของพวกมอญหนีสงครามสมัยอยุธยา เพราะภายในถ้ำมีเศษภาชนะดินเผาพร้อมเครื่องใช้ต่าง ๆ กระจายทั่ว และยังพบโครงกระดูกของมนุษย์ด้วย ถ้ำแห่งนี้ยังมีความสำคัญเกี่ยวกับศาสนา คือ พระมหาโพธิสัตว์ 5 พระองค์ ใช้ถ้ำแห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญบารมี จนสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า โดยในปัจจุบัน ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปให้ไหว้อยู่หลายองค์

วิหารหลวงปู่ชอบ เป็นที่ประดิษฐานของสรีระสังขาร หลวงปู่ชอบ อดีตเจ้าอาวาส ได้มรณภาพไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546

การเดินทางมาที่วัด ใช้ถนนราชบุรี - ผาปก ให้สังเกต ถนนข้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง หรือเรียกว่า ถนนเพื่อไปบ้านรางม่วง ตรงไปประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร ก็จะถึงหน้าวัด
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com