หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดนิยมธรรมาราม "จอมบึง" ไหว้พระขอพรหลวงพ่อใหญ่

วัดนิยมธรรมาราม ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2512 - 2514 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดด่านทับตะโก ตามชื่อเรียกของหมู่บ้าน ต่อมาไม่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อใด คณะนักนิยมไพรช่วยกันหาทุนสร้างวัด จึงใช้ชื่อว่า วัดนิยมไพรวนาราม และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดนิยมธรรมาราม

ต่อมาหลวงพ่ออรุณ กิตติสาโร (พระครูสุนทรกิตติสาร) อดีตเจ้าอาวาส ได้ช่วยกันสร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2518

ภายในวัดประกอบด้วย

สมเด็จพระพุทธนิมิต เทพประทานพร หรือหลวงพ่อใหญ่ ประดิษฐานอยู่กลางวัด มีขนาดหน้าตักประมาณ 3 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร รวมยอดฉัตร ไม่ปรากฎหลักฐานว่า สร้างเมื่อ พ.ศ.ใด

สมเด็จพระพุทธนาคสิรินาถ ประดิษฐานอยู่ข้างพระอุโบสถ มีขนาดหน้าตักประมาณ 1-2 เมตร สูงตั้งแต่ฐานถึงยอดนาคประมาณ 3 - 4 เมตร ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.ใด

การเดินทางมาที่วัด ใช้ถนนราชบุรี - ผาปก ให้สังเกต ถนนข้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง หรือเรียกว่า ถนนสายบ้านรางม่วง ตรงไปประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร ก็จะถึงหน้าวัด
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com