หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ
ชมมุมแปลกตา พระล้อมโบสถ์แห่งวัดพุแค อ.จอมบึง

วัดพุแค ตั้งอยู่ที่ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วัดเริ่มสร้างตามการสันนิษฐานประมาณปี พ.ศ.2527 ไม่ปรากฎหลักฐานว่าแต่เดิมพื้นที่เป็นอะไรมาก่อนที่จะสร้างวัด

ภายในวัดประกอบด้วย

- อุโบสถ ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นมาเมื่อใด ที่แต่สร้างความโดดเด่นคือ มีพระพุทธรูปหลายองค์รายล้อมโบสถ์ ซึ่งไม่เหมือนกันโบสถ์ที่อื่น ๆ

- พระพุทธรูปรอบวัด เช่น เจ้าแม่กาวอิม พระสวสี และพระองค์ใหญ่ใต้ต้นไม้ เป็นต้น

โดยบรรยากาศโดยรอบวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ และสงบ

การเดินทางมาที่วัด จากตลาดจอมบึง ให้ใช้ใจกลางตลาด จนมาถึงแยกปากบึง ให้ใช้ถนนราบบุรี - ผาปก จนถึงแยกอบต.จอมบึง ให้ใช้ถนนสายจอมบึง - หนองกวาง ประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร ก็จะถึงวัด
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com