หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดโชติทายการาม "ดำเนินสะดวก" สักการะขอพร หลวงพ่อลพบุรีราเมศร์

วัดโชติทายการาม ตั้่งอยู่ที่ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2417 โดยศรัทธาของคุณปู่มั่ง มั่งมี คหบดีผู้มีใจกุศล ถวายที่ดินของตนเพื่อสร้างวัด และได้นิมนต์พระภิกษุช่วง จากวัดบางคนฑีใน มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และท่านได้สร้างพระอุโบสถหลังแรกเมื่อปีพ.ศ.2481

จุดเด่นของวัด ประกอบด้วย

หลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ระหว่างสุโขทัย - ลพบุรี อายุมากกว่า 500 ปี สูง 95 นิ้ว หน้าตัก 69 นิ้ว ทำด้วยศิลา ในสมัยที่พระธรรมวิรัติสุนทร หลวงพ่อเชย อดีตเจ้าอาวาส ได้สร้างอุโบสถหลังปัจจุบันเมื่อปี 2481 ท่านได้แสวงหาพระพุทธรูปมาเป็นประธานในอุโบสถ แต่ไม่มี เพราะอุโบสถหลังใหญ่ ที่มีอยู่ ก็องค์เล็กเกินไป และในปี 2484 ท่านและคณะ จึงเดินทางไปจังหวัดลพบุรี เพราะมีวัดร้างมาก และได้พบวัดหนึ่ง มีพุทธลักษณะงดงามอย่างยิ่ง แต่ไม่มีเศียรพระ จึงได้ออกตามหา แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบ จึงได้จุดธูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เจอเศียรพระ และค้นหาอีกรอบ ก็ไปพบต้นไม้ต้นหนึ่ง ที่รากของต้นไม้กอดเศียรพระไว้แน่น โผล่มาเฉพาะพระพักตร์ จึงช่วยกันนำออกมา และสวมเศียรพระได้พอดี จึงได้ทำพฺิธีอัญเชิญมาไว้ที่วัด และได้เรียกพระองค์นี้ว่า "หลวงพ่อลพบุรี" และได้พระนามหลวงพ่อลพบุรีใหม่ว่า "พระพุทธมหานุนี ลพบุรีโบราณสถิตย์ ดำเนินโชตินฤมิตปฏิมา" หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า หลวงพ่อลพบุรีราเมศร์

มณฑป เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ ของวัดอีกแห่งหนึ่งที่สร้างสมัยหลวงพ่อช่วง มีลักษณะหลังคาเป็นรูปจัตุรมุข โดดเด่นสวยงามมาก พ.ศ. 2522 หลวงพ่อกิมไซร ดำเนินการซ่อมองค์มณฑป, เสริมและจัดสร้างวิหารคด เรียงรายโดยรอบ ถายในมณฑปมีพระพุทธรูปสำคัญและมีรอยพระพุทธบาทจำลอง เปิดให้ประชาชนเข้านมัสการ ปิดทองปีละครั้งในช่วงงานประจำปีของวัด ในเทศบาลตรุษจีน

พิพิธภัณฑ์ เมื่อ พ.ศ. 2530 หลวงพ่อกิมไซร ได้ปรารภกับศิษยานุศิษย์ และกรรมการวัด เกี่ยวกับเรื่องการจัดสร้างสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ในสมัยหลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเชย ซึ่งท่านได้ดูแลรักษาไว้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 กับทั้งสิ่งของญาติโยมที่นำมาถวายให้กับวัด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและไว้เป็นเกียรติแก่วัดด้วย ท่านได้บริจาคเงินเป็นทุนก่อสร้างอาคาร โดยเริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ “สุนทรธรรมรัต” ในปี พ.ศ.2542 และก่อนอาคารเสร็จสมบูรณ์ หลวงพ่อถึงแก่มรณภาพ ในวันที่ 30 เมษายน 2542 คณะกรรมการจึงเร่งให้ช่างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันงานพระราชทานเพลิง วันที่ 30 เมษายน 2543 ทั้งนี้จะมีการเปิดให้เข้าชมจะต้องมีการติดต่อมากับทางวัดเท่านั้น

พลับพลาที่ประทับ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศ ถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม ในเทศบาลออกพรรษา ตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินของประชาชนชาวดำเนินสะดวกที่ ปรารถนาจะได้เข้าเฝ้าชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์ เมื่อเสร็จพิธี ได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาประทับด้านหน้าพระอุโบสถ เสด็จไปประทับพักผ่อนพระอิริยายถและ เสวยพระกระยาหารที่พลับพลาที่ประทับหน้าวัด ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ เป็นที่พอพระทัยของทั้งสองพระองค์ สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

การเดินทางมาที่วัด ตั้งต้นที่ตลาดอำเภอดำเนินสะดวก มาทางถนนสามแยกตลาดน้ำฯ ใช้ถนนแยกตลาดน้ำ - บางนกแขวก ผ่านศูนย์ราชการดำเนินสะดวก วัดจะอยู่ถัดจากศูนย์ราชการ ประมาณ 50 เมตรเท่านั้น

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com