หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดปรกเจริญ "ดำเนินสะดวก" สักการะหลวงพ่อเขาแดง

วัดปรกเจริญ หรือ วัดปรก ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2381 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2491 โดยตั้งชื่อวัดตามสถานที่สร้างวัดซึ่งไม่ได้เบิกเป็นร่องสวน แต่ปล่อยที่ดินไว้เป็น “ที่นั่งปรก” คือที่ที่พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้อาศัยเป็นที่ปฏิบัติบริวาสกรรม เมื่อดำเนินการสร้างวัดเสร็จประชาชนจึงเรียกว่า “วัดปรก” ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2472 เป็นต้นมา วัดปรกมีแต่ความเจริญ ประชาชนในเขตใกล้เคียงจนถึงกรุงเทพมหานครได้เดินทางมานมัสการหลวงพ่อแดงอย่างเนืองแน่น เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดง พระครูสุวรรณสนามคุณเจ้าอาวาสในสมัยนั้นพร้อมด้วยชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเพิ่มชื่อวัดจาก “วัดปรก”เป็น “วัดปรกเจริญ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลวงพ่อเขาแดง วัดปรกเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2472 หลวงพ่อจือ และ นายสอน ชาวบ้านวัดปรกเจริญ ได้นำกฐินไปทอดที่วัดคงคา ท่าดินแดง (วัดบางบำหรุใต้) และได้พบพระพุทธรูปเป็นอิฐศิลาแลงองค์หนึ่ง ตั้งอยู่ข้างกำแพงโบสถ์วัดคงคา จึงได้ขออนุญาตจากทางวัดคงคา อัญเชิญพระพุทธรูปเนื้ออิฐแดงองค์นี้มาประดิษฐ์ฐานที่วัดปรกเจริญ และทำการจดทะเบียนโดยใช้ชื่อจดทะเบียนกับกรมศิลปากรในตอนนั้นว่า "หลวงพ่อเขาแดง" ในปัจจุบันชาวบ้านทีการเรียกชื่อของท่านให้สั้นลง จึงเหลือเรียกแค่ว่า หลวงพ่อแดง อย่างในปัจจุบัน

หลวงพ่อแดง เป็นพระพุทธรูปโบราณปางสมาธิ ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นในสมัยใดรู้แต่เพียงว่า สกัดด้วยหินแดง เนื้อละเอียดอ่อนสลักเป็นรูปพระปฏิมากร มีอยู่ด้วยกัน 3 ท่อน ตั้งแต่พระบาทถึงพระอุทร ตั้งแต่พระอุทรถึงพระศอ และตั้งแต่พระศอถึงพระเศียร เมื่อต่อกันแล้วจะมีขนาดหน้าตักกว้าง 100 เซนติเมตร สูง 125 เซนติเมตร จากการสันนิษฐานของกรมศิลปากร มีการสรุปอายุการสร้างของหลวงพ่อเขาแดง ว่ามีอายุประมาณเกือบ ๘๐๐ ปี

วัดปรกเจริญ จะมีงานทำบุญประจำปี ในชื่องาน "งานปิดทองขอพร องค์หลวงพ่อแดง" โดยจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคม เป็นประจำทุกปี

วัดปรกเจริญตั้งอยู่ที่ ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การเดินทางมาที่วัด หากมาตามถนนแยกบางแพ - ดำเนินสะดวก - สมุทรสงคราม หากมาถึงตลาดสดอำเภอดำเนินฯ ข้ามสะพานข้ามคลองดำเนินฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร

ทางเข้าวัดจะเข้าได้ 2 เส้นทาง เส้นแรกใช้ถนนหลัก - บ้านปรกเจริญ (ตาหลวง) เข้าทางเดียวกับ ศตวรรษสยาม ตรงมาเรื่อย ๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร อีกเส้นทาง จะเข้าทางเดียวกับซอยหน้าวัดสอนประดิษฐ์วราราม (เม้ง)ตรงมาเรื่อย ๆ ประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะเจอวัด

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com