หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
สักการะ "หลวงพ่อพุทธโสธร" วัดอมรินทราราม อ.เมืองราชบุรี

วัดอมรินทราราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดตาล ตั้งอยู่ที่ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่พอประมาณได้ว่า วัดตาลเริ่มสร้างในราวปีกุน สัปตะศก จุลศักราช 1177 พ.ศ.2358 ก่อนสร้างเมืองราชบุรีใหม่เล็กน้อย โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) เป็นผู้สร้าง โดยท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนที่ 2 ในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยที่มาของชื่อวัด เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นท่าน้ำของการขายน้ำตาล ชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อนี้

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 พระยาอัมรินทร์ฤาชัย (กุ้ง วงศาโรจน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนที่ 5 ได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัด เพราะที่ผ่านมา วัดได้ทรุดโทรมอย่างมาก จากภัยธรรมชาติ จากนั้นได้นิมนต์พระสมุทรมุณี (หน่าย)มาเป็นเจ้าอาวาส ท่านบรรพชาอุปสมบทจากคณะธรรมยุตวัดโสมนัสวรวิหาร แลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บูรณะซ่อมแซมวัด จึงได้นำชื่อพระยาอัมรินทร์ฤาชัยมาต่อท้ายชือ วัดตาล เป็น วัดตาลอัมรินทร์ ต่อมาคำว่าตาลหายไป คงเหลือแค่ชือ วัดอมรินทร์ ทำให้ปัจจุบันจึงได้ชื่อว่า วัดอมรินทรารามจนทุกวันนี้

--- > วิหารหลวงพ่ออมรินทราเมศร์ จากคำบอกเล่าของท่านผู้ใหญ่มีอายุ ได้บอกว่า วิหารดังกล่าว ได้ก่อสร้างเป็นสิ่งแรกของวัดประมาณปี พ.ศ.2363 ในวิหารมีพระประธานปางสะดุ้งมาร 2 องค์ หันหลังชนกันคือหลวงพ่ออมรินทราเมศร์ หรือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อายุมากกว่า 200 ปีแล้ว องค์แรกหันหน้าไปทางแม่น้ำแม่กลอง และอีกองค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยปัจจุบัน ชาวบ้านได้เข้ามากราบสักการะ กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเครื่องยึดเหยี่ยวจิตใจจนถึงปัจจุบัน

--- > อุโบสถเก่าแก่ เป็นอาคารก่ออิฐ-ปูน ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคามุงด้วยกระเบื้อง เป็นหลังคาชั้นเดียว เครื่องลำยองเป็นปูนปั้น ช่อฟ้าเป็นรูปหน้าคนทั้ง 4 มุม โดยหางหงส์เป็นรูปคล้ายเทพพนม หน้าบันปูนปั้นเป็นลายพันธุ์พฤกษาประดับด้วยเครื่องถ้วยชามกระเบื้อง

--- > เจดีย์ราย ตั้งอยู่รอบพระอุโบสถ

--- > หลวงพ่อพุทธโสธร ประดิษฐานบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง " สมเด็จพระสังฆราช " ทรงพระเมตตาประทาน พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุ ณ ยอดฉัตร ทรงอนุญาต ให้เชิญตรา ฯ ออป. มาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์ ฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

--- > พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ปางแสดงธรรม ประดิษฐานบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง โดยมีพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 ขนาด เป็นพระภิกษุมหานิกาย พระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ซึ่งในอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 4-5

--- > พระพุทธรูปต่าง ๆ ประดิษฐานอยู่รอบ ๆ วัด เช่น พระอุปคุต ฯลฯ

การเดินทางมาที่วัด หากมาจากเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ให้ใช้ถนนรถไฟ ข้ามสะพานธนะรัตน์ ผ่านหน้าค่ายภาณุรังสี ทางเข้าวัดอยู่ข้างค่ายภาณุรังสี โดยจะเห็นทางเข้าเป็นซุ้มประตูพยาครุฑอยู่ด้านบน
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com