หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ "ราชบุรี" ขอพรพระพุทธและพุทธศาสนสถานบนยอดเขา

วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ เป็นวัดที่เกิดขึ้นในสมัยสุวรรณภูมิยุคกลางโดยมีพระราชา พระนามว่า พระศรีอาทิตยอธิราช เป็นผู้ปกครองสุวรรณภูมิ (ตามหลักศิลาจาลึกไทย เรียกว่า ยุคพระร่วง ต่อจากยุคสุวรรณภูมิยุคตัน หรือยุคทวารวดี เป็นยุคที่ขอมเรืองอำนาจ พระศรีอาทิตยอธิราช ผู้เป็นราชาได้แต่งตั้ง ขุนร่วงทรงเมือง ให้เป็นขุนเมือง (เจ้าเมือง) ดินแดนแถบนี้ ได้แต่งตั้ง ขุนร่วงเลืองเลอฟ้า ผู้เป็นบุตรชาย ให้เป็นขุนเมืองแทน ในปีพุทธนิพพานกาลที่ 735 และเพื่อเป็นการฉลองให้กับบุตรชาย ขุนร่วงทรางเมืองจึงได้สร้างวัดเขาน้อย เมื่อปี พ.ศ.735 โดยมี พระธัมมทัตโตเถระ เป็นประธานสงฆ์

ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ มากมาย และสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ

พระพุทธศาสนสถาน ประกอบด้วย พระวิหารรอยพระพุทธบาท , พระพุทธเจดีย์สุวัณณศรีทัพไทยทองบรมสารีริกธาตุ , พระสมณโคดมเจ้า (องค์ใหญ่) สร้างเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2519 , พระพุทธปฐมฤกษ์ชัยมงคล สร้างเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 , พระราชสามีรามคุณูปมาจารย์ , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และ ครูบาเจ้าศรีวิชัย (นักบุญแห่งล้านนา) โดย มีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เมื่อสมัยเด็ก ๆ เคยวิ่งเล่นบริเวณวัด ก็เห็นมีรอยพระพุทธบาทจำลองไว้ยอดบนเขาแล้ว

จึงเป็นไปได้ว่าพระองค์ก่อน ๆ ได้ถือปฏิบัติจนเห็นรอยเท้าพระพุทธบาทมาแล้ว จึงได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลองไว้ ต่อมีพระรูปหนึ่งจำพรรษาได้สร้างองค์เจดีย์คล้ายรูประฆ้ง ก่อนจะลาสิกขาออกไป และสร้างต่อ ๆ กันมา จนเป็นพระพุทธศาสนสถานในปัจจุบัน

พระอุโบสถ สร้างตามคติของขอมตามแบบอย่างที่สร้างวัดหรือวิหารไว้หน้าผา เหมือนเขาพระวิหาร เพื่อบูชาเทพเจ้าของพราหมณ์ และทำการฉลองพระอุโบสถในวันปีใหม่ คือเดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ (ปีใหมไทย) ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานเรียกว่า หลวงพ่อเขาน้อย

พระพุทธรูปที่อยู่รอบวัด เช่น ท้าวเวสสุวรรณ เทพทันใจ เป็นต้น ส่วนองค์ที่สำคัญ ซึ่งอยู่คู่กับวัดมาช้านาน ก็คือหลวงพ่อเขาน้อยเป็นพระพุทธรูป 2 องค์ประทับนั่งหันหลังให้กัน ทำด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาหน้าวัดและเคยอยู่ในพระอุโบสถ

น้ำตกจำลอง ได้สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2560 เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับทางวัด และเป็นจุดถ่ายภาพให้กับพุทธศาสนิกชนมาทำบุญที่วัด

เพราะเนื่องจากวัดเป็นเก่าแก่ จึงมีสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หลงเหลือจากยุคอดีต

"ระมังหินโบราณ" ซึ่งคาดว่าเป็นเครื่องมือหินขนาดใหญ่จากยุคก่อนประวัติศาสตร์ ช่วงปลายยุคโลหะประมาณพุทธศตวรรษที่ 5 -8 ทำขึ้นจากหินปูนโดโลไมด์ (Dolomite Limestone) ที่หาแหล่งวัตถุดิบได้จากภายในภูมิภาค เป็นงานประดิษฐ์แปรรูปหินชิ้นแรกที่ชาวอาณานิคมและลูกผสมอินเดีย ใช้งานเมื่อราว 1,700 ปีที่แล้ว มาจนถึงช่วงต้นของวัฒนธรรมทวารวดี 

สวนป่า เป็นสวนที่ทางวัดปรับปรุงขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งผักพ่อนหย่อนใจ ให้กับชาวบ้าน มีสกายวอล์ค ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2565 ให้เดินชมวิวและชมบ่อปลา

เนื่องจากที่ตั้งของวัดมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200 - 300 เมตร จึงเห็นวิวทิวทัศน์ รอบ ๆ ได้อย่างชัดเจนดยเฉพาะยอดเขาหลวง และเขาแก่นจันทน์

การเดินทางมาที่วัด วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี หากมาจากตัวเมืองราชบุรี ให้ใช้ถนนเพชรเกษม มาทางเขาแก่นจันทน์มาประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร จะเห็นวัดจากถนนเพชรเกษมทางขวามือ โดยเข้ามาในซอยของวัดมาประมาณ 500 เมตรเท่านั้น
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com