หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดหทัยนเรศวร์ "ปากท่อ" พระมหาธาตุเจดีย์หทัยนเรศวร -สักการะสมเด็จพระนเรศวร

วัดหทัยนเรศวร์ ตั้งอยู่ที่ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยวัดฯ แปลว่า อนุสรณ์พระนเรศวร ส่วนชื่อวัดเป็นคำผสมกันระหว่าง "หทัย" ที่แปลว่า หัวใจ และ "นเรศวร" อันเป็นพระนามของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีความสำคัญพระองค์หนึ่ง ซึ่งทั้งสองคำรวมกันแล้ว จึงแปลความหมายได้ว่า "หัวใจของพระนเรศวร"

การกำเนิดของวัดเกิดจากแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ มีเจตนารมณ์ในการมอบที่ดินเพื่อสร้างวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และได้ดำเนินการปรับพื้นที่จัดสร้างอาคารสาสนะต่าง ๆ มากมาย โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว และได้รับการอนุญาตสร้างวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561 และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ได้รับวุสุงคามสีมาอย่างเป็นทางการ

จุดเด่นภายในวัด

อุโบสถเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธชินราชจำลอง

พระมหาธาตุเจดีย์หทัยนเรศวร์ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2559 สูงประมาณ 20 เมตร ด้านบนมีเจดีย์รายล้อม 4 องค์ ส่วนองค์กลางเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้านล่าง สามารถเข้าไปไหว้พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายใน

พลับพลาที่ประดิษฐาน สร้างขึ้นมาพร้อมกับอุโบสถ ภายในประดิษฐานรูปหล่อจำลองขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรส และพระสุพรรณกัลยา

การเดินทางมาที่วัด จากแยกปากท่อ ใช้ถนนสาย ปากท่อ - ยางหัก หรือถนนหมายเลข 3206 ประมาณ 13 กิโลเมตร
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com