หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดเขาหลาว "ปากท่อ" ไหว้พระใหญ่ขอพรบนเนินเขา

วัดเขาหลาว ตั้งอยู่ที่ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาราว 400 กว่าปี จากการพิสูจน์อิฐซากฐาน พระอุโบสถและฐานพระเจดีย์เก่าของนักโบราณคดี โดยมีหลักฐานสำคัญ ในสมัยต่อมาที่บ่งบอกความเป็นวัดได้อย่างชัดเจน คือ ประกาศพระราชทาน วิสุงคามสีมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2463

แต่เดิมวัดเขาหลาวนั้น ในบางปีขาดพระมาจำพรรษา ทำให้มีสภาพเหมือนวัดร้าง ในยุคที่หลวงพ่อบุญ อิสสโร (พระครูประดิษฐ์นวการ) เจ้าอาวาสวัดวังมะนาว ยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เทียวไปเทียวมาที่วัดเขาหลาว เพื่อดูแลและมาปฏิบัติธรรม เนื่องจากวัดเขาหลาวเป็นที่สัปปายะ เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเจริญพระกรรมฐาน อีกทั้งท่านยังได้ปรารภให้ลูกศิษย์ฟังเป็นเชิงฝากฝังไว้ด้วยว่า วัดเขาหลาวเป็นวัดเก่าแก่สมควรจะดูแลและพัฒนาให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต

ต่อมาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ให้ยกวัดเขาหลาวขึ้นเป็นวัดที่มีพระจำพรรษา

สำหรับพระพุุทธสัมพุทโธ ประดิษฐานบนเนินเขา เห็นชัดแต่ไกล สร้างขึ้นมาเมื่ประมาณ ปี พ.ศ.2555 มีความสูงประมาณ 6 เมตร หน้าตักประมาณ 9 เมตร

การเดินทางมาที่วัด จากแยกปากท่อ มาตามถนนเพชรเกษม ไปทางเขาย้อย เมื่อมาถึงแยกวังมะนาว ให้ใช้ถนนธนบุรี - ปากท่อ (พระราม 2) ไม่ถึง 1 กิโลเมตร เนื่องจากวัดอยู่ริมถนน จึงมองเห็นตั้งแต่แยกวังมะนาวแล้ว

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com