หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดวังมะนาว "ปากท่อ" ชมอุโบสถแปดเหลี่ยม เจดีย์เก้ายอดแห่งเดียวในภาคตะวันตก

วัดวังมะนาว ตั้งอยู่ที่ ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นวัดเก่าแก่ จากตำนานเล่าว่า วัดนี้มีมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2285

มีคนสมัยก่อนบอกว่า บริเวณแถวนี้มีลำห้วย มีต้นมะนาวขนาดใหญ่อยู่กลางลำห้วย ชาวบ้านเลยเรียกว่า วังมะนาว และต่อมามีการสร้างวัดขึ้นจึงเรียกว่าวัดวังมะนาว จนถึงปัจจุบัน

อุโบสถแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นตั้งแต่หลวงพ่อบุญ (พระครูประดิษฐ์นวการ) เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้สร้างสมบารมีไว้มากมาย ทั้งทางการปกครอง การศึกษา การปฏิบัติธรรม สั่งสอนจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนการก่อสร้างถาวรวัตถุไว้มากมาย โดยเฉพาะพระอุโบสถแปดเหลี่ยมยอดเจดีย์ 9 ยอด ท่านเป็นผู้ริเริ่มวางแผนรูปแบบตามที่ท่านนิมิต และคาดว่าจะเป็นอุโบสถแปดเหลี่ยมแห่งเดียวในภาคตะวันตก

ซึ่งท่านได้มอบหมายให้ ผ.ศ.อำนวย หุนสวัส จากมหาวิทยาลัยศิลกร ออกแบบและก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 แต่การดำเนินก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ หลวงพ่อบุญถึงแก่มรณภาพ ซึ่งพระอธิการส่วน ได้รับมอบหมายให้รักษาการณ์เจ้าอาวาสและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถจนสำเร็จ เมื่อปี พ.ศ.2529 และบรรจุพระธาตุตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อบุญ

วิหารประดิษฐ์วังมงคล ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปศิลา ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ศิลปะสมัยทวารวดี อายุประมาณ 1900 ปี และประดิษฐานรูปหล่อ พระครูประดิษฐ์นวการ (หลวงพ่อบุญ อิสฺสโร) เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ.2532

การเดินทางมาที่วัด จากแยกปากท่อ ใช้ถนนเพชรเกษม ขาออกจากตลาดปากท่อ ประมาณ 1 กิโลเมตร มุ่งหน้าไปยังแยกวังมะนาว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 2 ประมาณ 500 เมตร จะเจอวัดวังมะนาวอยู่ขวามือ โดยหน้าวัดจะเห็นเป็นทุ่งนา เบื้องหลังจะพระอุโบสถของวัดเด่นชัด
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com