หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดบ้านเลือก "โพธาราม" ไหว้พระขอพรหลวงพ่อสองพี่น้อง

วัดบ้านเลือก ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ไม่มีผู้ใดทราบว่าสร้างขึ้นมาเมื่อใด เดิมทีสถานที่สร้างวัดไม่ได้อยู่ที่ปัจจุบัน แต่อยู่อีกฝั่งของคลองคงคา (ปัจจุบันคือคลองวัดบ้านเลือก) แต่เนื่องจากวัดไม่สามารถขยายเขตวัดได้อีก รวมถึงสภาพวัดและเจดีย์ทรุดโทรมมาก จึงยกพื้นที่นี้ ให้สร้างโรงเรียน คือโรงเรียนบ้านเลือก และย้ายวัดมาสร้างบริเวณปัจจุบัน

ส่วนสาเหตุที่ตั้งชื่อวัดว่าวัดบ้านเลือก หรือวัดเลือกม้า เพราะในสมัยรัชการที่ 5 มีการคัดเลือกม้าพันธุ์ดี ส่งไปฝึกเป็นม้าหลวง ก่อนถวายเข้าวัง

ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ

หลวงพ่อสองพี่น้อง เป็นพระพุทธรูปปรางค์สดุ้งมาร มีพุทธลักษณะงดงามมาก องค์พระปั้นด้วยศิลาแลงทั้งสององค์มีขนาดหน้าตัก องค์พี่ 95 ซม. องค์น้อง 75 ซม. ลงรักปิดทองทั้งสององค์ สัณนิษฐานว่าคงจะสร้างราวต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บนวิหารข้างโรงเรียน

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 อัญเชิญมาประดิษฐานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553

จิตรกรรมฝาผนังโบราณ อยู่ภายในศาลาการเปรียญหลังเก่า ซึ่งประมาณคงสร้างราว ๆ พ.ศ.2443 เป็นจิตรกรรมที่เขียนบทไม้ ตัวภาพเป็นภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เทพชุมนุม ฯลฯ โดยทางกรมศิลปากรได้เข้ามาสำรวจแล้ว ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

การเดินทางจากตลาดอำเภอโพธาราม ใช้ถนนสายโพธาราม - บ้านเลือก มาตรงวงเวียนม้า ให้ถนนสายบ้านเลือก - แยกบางแพ จนถึงแยกวัดบ้านเลือก วัดจะอยู่ตรงสี่แยกนี้

หากมาจากถนนเพชรเกษม ตรงบริเวณแยกบางแพ ให้ใช้ถนนสายแยกบางแพ - แยกหน้าวัดบ้านเลือก วัดจะอยู่สี่แยกนี้

ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com