หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดโคกทอง "โพธาราม" ไหว้ขอพรพระองค์ใหญ่

วัดโคกทอง ตั้งอยู่ที่ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.2459 ตามการสันนิษฐาน เดิมที สถานที่แห่งนี้ เป็นสนามรบในสมัยสงครามระหว่างไทย-พม่า หลังจบสงครามชาวบ้านได้ย้ายเข้ามาบริเวณนี้ โดยลักษณะของท้องถิ่นเป็นเนินเตี้ย ๆ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านในสมัยนั้นว่าโคก และเติมคำว่าทองในภายหลัง พร้อม ๆ กับการตั้งวัดและใช้ชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อวัด

ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ

หลวงพ่ออู่ทอง สร้างขึ้นมาประมาณปีพ.ศ.2536 สูงประมาณ 14 เมตรขึ้นไป ส่วนหน้าตักกว้างประมาณ 9 เมตรขึ้นไป ถือว่าเป็นหลวงพ่อองค์ใหญ่องค์หนึ่งของจังหวัดราชบุรี สามารถมองเห็นแต่ไกล

ศาลากลางน้ำ สร้างขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2560 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หลวงพ่ออู่เงินและหลวงพ่อหินหยกเขียว

ลานเปรต สร้างขึ้นมาก่อนศาลากลางน้ำ เพื่อเตือนใจให้ทำความดี โดยมีเปรตผีลักษณะต่าง ๆ ไว้คอยเตือนสติ

วิหารสิทธัตถะ สร้างมาหลังจากสร้างศาลากลางน้ำเสร็จแล้ว อยู่ด้านหน้าหลวงพ่ออู่ทอง

การเดินทางจากตลาดอำเภอโพธาราม ให้ใช้ถนนเลียบแม่น้ำแม่กลอง หรือถนนประชาวาส เพื่อออกมาใช้ถนนสายข้ามแม่น้ำแม่กลอง หลังขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำมาแล้ว ถึงแยกวัดม่วง ให้ใช้ถนนสายแยกวัดม่วง - วงกลมเตาปูน มาประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงวัด
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com