หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
 
วัดตึกหิรัญราษฎร์ "โพธาราม" ขอพร-ขอโชคลาคพระพุทธหิรัญ

วัดตึกหิรัญราษฎร์ ตั้งอยู่ที่ ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จากการสันนิษฐานคาดว่าวัดสร้างขึนเมื่อปี พ.ศ.2468 โดยก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะตั้งเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ในปี 2438 พระองค์เคยมาประทับที่ตึกหรือวังหลัง(ปัจจุบันคือหอสวดมนต์)

หลังจากนั้น ผู้ติดตามรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น จึงได้ขอที่บริเวณนี้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ และใช้ชื่อว่า "วัดตึก" ต่อมา ชาวบ้านได้มอบหินก้อนใหญ่ เพื่อสร้างศาสนะต่าง ๆ บริเวณวัด จึงเรียกว่า "วัดหินราษฎร" เมื่อปีพ.ศ.2541 วัดได้เสนอเปลี่ยนชื่อเป็น วัดตึกหิรัญราษฎร์ เพื่อขอวิสุงขามสีมา และใช้ชื่อนี้ จนถึงปัจจุบัน

ภายในวัดประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ

พระพุทธหิรัญ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2510 เป็นพระพุทธปางยืน ความสูงประมาณ 5 - 6 เมตร ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าวิหารบูรพาจารย์

วิหารบูรพาจารย์ สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ.2508 ภายในมีพระพุทธรูปต่าง ๆ ที่สำคัญคือ อดีตท่าเจ้าอาวาส เช่น หลวงปู่อ่อน อินทสุวณฺโณ ปฐมเจ้าอาวาส,หลวงปู่เหลือบ วรธัมโม ฯลฯ

พระนอน ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ.2524 โดยมีความยาวประมาณ 5 - 6 เมตร

ตึกหรือวังหลัง ตึกเก่าที่ปัจจุบันกลายเป็นหอสวดมนต์ ซึ่งตึกแห่งนี้ มาก่อนที่จะสร้างวัด รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ในปี 2438 พระองค์เคยมาประทับที่ตึกหรือวังหลังใหญ่แห่งนี้ และเป็นที่มาของชื่อวัด ณ สมัยนั้น

การเดินทางหากมาจากอำเภอโพธาราม ให้ใช้ถนนประชาวาส แต่หากมาจากถนนเพชรเกษม ใช้ถนนสายหลัก สายแยกบางแพ - โพธาราม โดยทั้ง 2 เส้นทาง จะมาบรรจบกันที่วงเวียนก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ต่อมาให้ใช้ถนนสายโพธาราม - บ้านคงคา หรือถนนเลียบทางรถไฟ ประมาณ 2 - 3 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดฯ
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com