หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
วัดเขาขลุง "บ้านโป่ง" ไหว้-ขอพรพระองค์ใหญ่
วัดเขาแจง "บ้านโป่ง" ขอพรหลวงพ่อเขาชูเพชร
วัดชมภูพล "บ้านโป่ง" ไหว้พระ-ขอพร พระ 3 พระองค์
วัดโพธิบัลลังก์ "บ้านโป่ง" ขอพรท้าวเวสสุวรรณไม้แกะสลักองค์เดียวในภาคตะวันตก
วัดโพธิ์รัตนาราม "บ้านโป่ง" ไหว้พระ-ชมอุโบสถสแตนเลส แห่งเดียวในจ.ราชบุรี
วัดโพธิโสภาราม "บ้านโป่ง" ไหว้ขอพรหลวงพ่อหวล
วัดรับน้ำ "บ้านโป่ง" ไหว้พระขอพรหน้าวัด - ชมเมืองโบราณ
วัดสัมมาราม "บ้านโป่ง" ขึ้นเขาไหว้พระขอพร-โชคลาภ
อ.เมือง โพธาราม บ้านโป่ง ปากท่อ จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา วัดเพลง ดำเนินสะดวก บางแพ
วัดหนองไก่ขัน "บ้านโป่ง" ขอพร-ขอโชคลาภหลวงพ่อนิยม
วัดหนองปลาหมอ "บ้านโป่ง" ไหว้พระ-วิหารกลางน้ำ มุมอันซีน
วัดหัวหิน "บ้านโป่ง" ขอพร-ขอโชคลาภองค์ท้าวเวสสุวรรณ
วัดอ้ออีเขียว "บ้านโป่ง" ไหว้พระพุทธมหาปารมี พระยืนองค์ใหญ่
วัดอุทุมพรทาราม "บ้านโป่ง" วัดสมัยสงครามโลก-ไหว้พระปฐมเทศนาขอพร
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com