หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
ชมโบสถ์เก่าสมัยอยุธยา - ไหว้พระขอพร วัดโคกหลวง อ.ดำเนินสะดวก
สักการะ "หลวงพ่อลพบุรีราเมศร" วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก
ไหว้พระขอพร "หลวงพ่อสำเร็จสมปรารถนาศักดิ์สิทธิ์" วัดท่าเรือ อ.ดำเนินสะดวก
ขอพรหลวงพ่ออู่สำเภาทอง วัดเนกขัมมาราม อ.ดำเนินสะดวก
อ.เมือง โพธาราม บ้านโป่ง ปากท่อ จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา วัดเพลง ดำเนินสะดวก บางแพ
สักการะ หลวงพ่อเขาแดง วัดปรกเจริญ อ.ดำเนินสะดวก
ไหว้พระกระซิบขอพร "หลวงพ่อโต" วัดราษฎร์เจริญธรรม อ.ดำเนินสะดวก
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com