หน้ารวมท่องเที่ยว เที่ยวราชบุรี เที่ยววัด ที่พัก ที่กิน บทความ เทศกาล
วัดโคกหลวง "ดำเนินสะดวก" ชมโบสถ์เก่าสมัยอยุธยา - ไหว้พระขอพรหลวงพ่อดำ
วัดโชติทายการาม "ดำเนินสะดวก" สักการะขอพร หลวงพ่อลพบุรีราเมศร์
วัดท่าเรือ "ดำเนินสะดวก" ไหว้พระขอพรหลวงพ่อสำเร็จองค์ใหญ่
วัดเนกขัมมาราม "ดำเนินสะดวก" ขอพรหลวงพ่ออู่สำเภาทอง
อ.เมือง โพธาราม บ้านโป่ง ปากท่อ จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา วัดเพลง ดำเนินสะดวก บางแพ
วัดปรกเจริญ "ดำเนินสะดวก" สักการะหลวงพ่อเขาแดง
วัดราษฎร์เจริญธรรม "ดำเนินสะดวก" ไหว้พระ-ขอพรข้างหูหลวงพ่อโต
ราชบุรีเจ็ดหมื่น ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rb70000rb@gmail.com